Όροι Χρήσης

Καλωσορίσατε στους ιστότοπους και στα μέσα της kavalaspots για κινητές συσκευές,tablets και υπολογιστές που διατίθενται στη διεύθυνση kavalaspots.gr και στους βασικούς τομείς για τις διάφορες περιοχές της Ελλάδας, συμπεριλαμβανομένων των σχετικών υποτομέων, τις σχετικές εφαρμογές λογισμικού (ορισμένες φορές αναφέρονται ως “εφαρμογές”), δεδομένα, SMS, API, email, online και τηλεφωνικές συνομιλίες, κουμπιά, widget και διαφημίσεις. Συλλογικά, όλα αυτά τα στοιχεία θα αναφέρονται στο εξής ως “Υπηρεσίες”. Γενικότερα, οι ιστότοποι και τα μέσα για κινητές συσκευές, υπολογιστές και tablets του kavalaspots θα αναφέρονται στο εξής ως “ιστότοποι”.)

Η παροχή των Υπηρεσιών προς εσάς γίνεται υπό την προϋπόθεση ότι αποδέχεστε τους όρους, τις προϋποθέσεις και τις επισημάνσεις που παρατίθενται στη συνέχεια του παρόντος (συλλογικά, η “Συμφωνία”). Εφόσον αποκτήσετε πρόσβαση ή χρησιμοποιήσετε τις Υπηρεσίες, συμφωνείτε ότι δεσμεύεστε από την παρούσα Συμφωνία και δηλώνετε ότι έχετε διαβάσει και κατανοήσει τους όρους της.

Διαβάστε προσεκτικά την παρούσα Συμφωνία, καθώς περιέχει πληροφορίες αναφορικά με τα νομικά δικαιώματά σας και τους περιορισμούς αυτών των δικαιωμάτων, καθώς και μια παράγραφο που αφορά το εφαρμοστέο δίκαιο και τη δικαιοδοσία σε περίπτωση διενέξεων. Αν δεν αποδέχεστε όλους τους όρους και τις προϋποθέσεις, δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιήσετε τις Υπηρεσίες.

Αν έχετε λογαριασμό kavalaspots και θέλετε να καταγγείλετε την παρούσα Συμφωνία, μπορείτε να το κάνετε οποιαδήποτε στιγμή κλείνοντας τον λογαριασμό σας και διακόπτοντας οριστικά την πρόσβασή σας στις Υπηρεσίες και τη χρήση αυτών. 

Οι πληροφορίες, τα κείμενα, οι σύνδεσμοι, τα γραφικά, οι φωτογραφίες, το ηχητικό υλικό, τα βίντεο, τα δεδομένα, οι κώδικες, καθώς και κάθε άλλο υλικό ή σύνολο υλικών που μπορείτε να δείτε, να προσπελάσετε ή να αλληλεπιδράσετε με αυτό με άλλον τρόπο μέσω των Υπηρεσιών, θα αναφέρεται ως “Περιεχόμενο”.

Οι όροι “εμείς”, “εμάς”, “μας” και “kavalaspots” αναφέρονται στην kavalaspots. Ο όρος “Υπηρεσίες”, όπως ορίζεται πιο πάνω, αναφέρεται στις υπηρεσίες που παρέχονται από την kavalaspots ή τις συγγενείς εταιρείες αυτής. 

Ο όρος “εσείς” αναφέρεται στο φυσικό πρόσωπο, την εταιρεία, τον οργανισμό ή άλλη νομική οντότητα που χρησιμοποιεί τις Υπηρεσίες ή/και συνεισφέρει Περιεχόμενο. Το Περιεχόμενο που συνεισφέρετε, υποβάλλετε, μεταδίδετε ή/και δημοσιεύετε στις Υπηρεσίες, ή μέσω αυτών, θα αναφέρεται ως “το Περιεχόμενό σας” ή/και “το Περιεχόμενο που υποβάλλετε”.

Η παροχή των Υπηρεσιών γίνεται αποκλειστικά και μόνο για τους εξής σκοπούς:

  1. Διευκόλυνση των πελατών στη συλλογή πληροφοριών, τη δημοσίευση Περιεχομένου, την αναζήτηση και ανάρτηση υπηρεσιών, θέσεων εργασίας, επιχειρήσεων και εκδηλώσεων.
  2. Διευκόλυνση των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στον κλάδο της φιλοξενίας, της υγείας, του τουρισμού, της τεχνολογίας ως προς την αλληλεπίδρασή τους με υπάρχοντες και πιθανούς πελάτες μέσα από τις δωρεάν υπηρεσίες ή/και τις υπηρεσίες επί πληρωμή που παρέχονται από τις Εταιρείες της kavalaspots ή μέσω αυτών.

Διατηρούμε το δικαίωμα να αλλάξουμε ή να τροποποιήσουμε με άλλον τρόπο τη Συμφωνία μελλοντικά, σύμφωνα με τους παρόντες όρους και τις προϋποθέσεις, και συμφωνείτε ότι εφόσον συνεχίσετε να συνδέεστε ή να χρησιμοποιείτε τις Υπηρεσίες μετά από μια τέτοια αλλαγή, αυτό σημαίνει ότι αποδέχεστε την αναθεωρημένη ή τροποποιημένη Συμφωνία. Η ημερομηνία πραγματοποίησης των αναθεωρήσεων στην παρούσα Συμφωνία θα αναφέρεται στο κάτω μέρος αυτής και κάθε αναθεώρηση θα τίθεται σε ισχύ αμέσως μετά την ανάρτησή της. Θα ενημερώνουμε τους εγγεγραμμένους χρήστες των Υπηρεσιών μας (οι οποίοι θα αναφέρονται ως “Κάτοχοι λογαριασμού”) για τυχόν ουσιαστικές αλλαγές σε αυτούς τους όρους και τις προϋποθέσεις είτε αποστέλλοντας email στη διεύθυνση που έχει συσχετιστεί με το προφίλ τους είτε αναρτώντας μια ειδοποίηση στους ιστότοπούς μας. Φροντίστε να ελέγχετε αυτή τη σελίδα τακτικά για να ενημερώνεστε για την πλέον πρόσφατη έκδοση της Συμφωνίας.

ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Ως προϋπόθεση για την από μέρους σας χρήση των Υπηρεσιών, βεβαιώνετε ότι:

(i) όλες οι πληροφορίες που παρέχετε μέσω των Υπηρεσιών προς τις Εταιρείες της Pekav είναι αληθείς, ακριβείς, επικαιροποιημένες και πλήρεις,

(ii) θα προστατεύετε τις πληροφορίες του λογαριασμού σας, εφόσον είστε Κάτοχος λογαριασμού και θα εποπτεύετε και θα αναλαμβάνετε την πλήρη ευθύνη για οποιαδήποτε χρήση του λογαριασμού σας από τρίτους,

(iii) είστε τουλάχιστον 18 και επομένως έχετε το δικαίωμα να δημιουργήσετε λογαριασμό, να χρησιμοποιήσετε τις Υπηρεσίες και να συνεισφέρετε στους ιστότοπούς μας και

(iv) έχετε το δικαίωμα, εκ του νόμου, να προχωρήσετε στη σύναψη της παρούσας Συμφωνίας και στη χρήση των Υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένων των ιστότοπών μας, σύμφωνα με όλους τους όρους και τις προϋποθέσεις που παρατίθενται εδώ.

Οι Εταιρείες της kavalaspots δεν συλλέγουν εν γνώσει τους δεδομένα ατόμων κάτω των 18 ετών. Διατηρούμε το δικαίωμα, κατά την αποκλειστική διακριτική μας ευχέρεια, να αρνηθούμε σε οποιονδήποτε την πρόσβαση στις Υπηρεσίες, ανά πάσα στιγμή και για οποιονδήποτε λόγο, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των περιπτώσεων αθέτησης της παρούσας Συμφωνίας. Εφόσον προχωρήσετε σε χρήση των Υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένων των προϊόντων και των υπηρεσιών που διευκολύνουν την κοινοποίηση Περιεχομένου προς ή από ιστότοπους τρίτων, κατανοείτε ότι φέρετε την αποκλειστική ευθύνη για κάθε πληροφορία που κοινοποιείτε στις Εταιρείες της kavalaspots. Μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση στις Υπηρεσίες αποκλειστικά και μόνο για τους σκοπούς για τους οποίους παρέχονται αυτές και σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας Συμφωνίας.

Απαγορεύεται ρητά η αντιγραφή, μετάδοση, αναπαραγωγή, δημοσίευση ή αναδιανομή (α) του συνόλου ή μέρους του Περιεχομένου, ή/και (β) των Υπηρεσιών γενικότερα, χωρίς την προηγούμενη γραπτή συγκατάθεση των Εταιρειών της kavalaspots.

Για να αποκτήσετε πρόσβαση σε ορισμένα χαρακτηριστικά των Υπηρεσιών, θα πρέπει να γίνετε Κάτοχος λογαριασμού, δημιουργώντας έναν λογαριασμό. Κατά τη δημιουργία του λογαριασμού, θα πρέπει να καταχωρήσετε πλήρεις και ακριβείς πληροφορίες. Η ευθύνη για κάθε ενέργεια που γίνεται μέσω του λογαριασμού σας, συμπεριλαμβανομένων των αλληλεπιδράσεων και της επικοινωνίας με άλλους χρήστες, βαραίνει αποκλειστικά και μόνο εσάς, και κατά συνέπεια οφείλετε να προστατεύετε τον λογαριασμό σας. Για τον σκοπό αυτό, αν είστε Κάτοχος λογαριασμού, συμφωνείτε να διατηρείτε επικαιροποιημένα τα στοιχεία επικοινωνίας σας.

Αν έχετε δημιουργήσει λογαριασμό kavalaspots για εμπορικούς σκοπούς και αποδέχεστε την παρούσα Συμφωνία εκ μέρους κάποιας εταιρείας, οργανισμού ή άλλης νομικής οντότητας, δηλώνετε και εγγυάστε ότι έχετε την απαιτούμενη εξουσιοδότηση για να προβείτε σε κάτι τέτοιο και να δεσμεύσετε την εν λόγω νομική οντότητα σε αυτή τη Συμφωνία. Σε αυτήν την περίπτωση, οι λέξεις “εσείς” και “σας”, όπως χρησιμοποιούνται στην παρούσα Συμφωνία, θα αναφέρονται στη συγκεκριμένη νομική οντότητα και το άτομο που ενεργεί για λογαριασμό της θα αναφέρεται ως “Εταιρικός εκπρόσωπος”.

Κατά τη χρήση των Υπηρεσιών, ενδέχεται να συναντήσετε συνδέσμους για ιστότοπους και εφαρμογές τρίτων, ή να σας δοθεί η δυνατότητα να αλληλεπιδράσετε με τέτοιους ιστότοπους και εφαρμογές. Μεταξύ άλλων, μπορεί να σας δοθεί η δυνατότητα να κοινοποιήσετε Περιεχόμενο από τις Υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένου του δικού σας Περιεχομένου, σε ιστότοπους και εφαρμογές τρίτων. Πρέπει να γνωρίζετε ότι οι ιστότοποι και οι εφαρμογές τρίτων ενδέχεται να προβάλουν δημόσια το Περιεχόμενο που θα τους κοινοποιήσετε.

Επομένως, πρέπει να διενεργείτε οποιαδήποτε έρευνα πιστεύετε ότι είναι απαραίτητη ή κατάλληλη πριν προβείτε σε οποιαδήποτε συναλλαγή με οποιονδήποτε τρίτο, ώστε να εξακριβώσετε εάν θα υπάρξει χρέωση. Στις περιπτώσεις όπου οι Εταιρείες της kavalaspots παρέχουν λεπτομέρειες για τα τέλη ή τις χρεώσεις που ισχύουν για το περιεχόμενο ή τις υπηρεσίες τρίτων, οι εν λόγω πληροφορίες παρέχονται αποκλειστικά και μόνο για λόγους διευκόλυνσης και ενημέρωσης. Οι αλληλεπιδράσεις σας με ιστότοπους και εφαρμογές τρίτων πραγματοποιούνται με δική σας ευθύνη. Αναγνωρίζετε και συμφωνείτε ρητά ότι οι Εταιρείες της kavalaspots δεν φέρουν σε καμία περίπτωση ευθύνη για τους ιστότοπους και τις εφαρμογές τρίτων.

Συμφωνείτε και κατανοείτε ότι οι Εταιρείες της kavalaspots ενδέχεται να προβάλουν διαφημίσεις και προωθητικό υλικό στις Υπηρεσίες, δίπλα ή κοντά στο Περιεχόμενό σας (και στην περίπτωση των βίντεο ή άλλου δυναμικού περιεχομένου, πριν, κατά τη διάρκεια ή μετά την προβολή τους), καθώς και στο Περιεχόμενο άλλων.

Συμφωνείτε και κατανοείτε ότι κάθε ανάρτηση θέσεως εργασίας, επιχείρησης και εκδήλωσης θα περνάει επανέλεγχο από τον δημιουργό του ιστότοπου kavalaspots και η καταχώρησή σας θα αναρτάται ύστερα από την έγκριση του διαχειριστή (δημιουργού) του kavalaspots.