Ημέρα Κάστανου. Κυριακή 30 Οκτωβρίου 2022 – Καστανόδασος Παλαιοχωρίου

Ημέρα Κάστανου την Κυριακή 30 Οκτωβρίου 2022 και ώρα 11 πμ. – Καστανόδασος Παλαιοχωρίου